Biblioteket erbjuder individuell sökhandledning och introduktion i referenshanteringsprogram för dig som är student eller anställd vid Linköpings universitet.

The Library offers students and employees at Linköping University individualized search support and introductions to reference management programs.

Studenter (till och med masternivå)

Är du student som ska skriva uppsats eller exjobb vid LiU kan du boka handledning i informationssökning/sökhjälp. Du kan även boka introduktion till referenshanteringsprogrammen Zotero och Endnote.

Gå till bokningen

Students (including master's level)

As a student at LiU working on an essay, you can book an appointment with a librarian for information seeking support. You can also book an introduction to reference management programs EndNote and Zotero.

Book an appointment

Forskare och forskarstuderande

Är du forskare eller forskarstuderande vid LiU och önskar boka tid för sökhjälp?

Boka sökhjälp

Vill du boka introduktion i referenshanteringsprogrammet Zotero eller Endnote?

Boka introduktion

LiU employees

Are you a researcher or doctoral students at LiU and wish to book an appointment for search support?

Book search support here.

You can also book an introduction to reference management programs EndNote and Zotero:

Book an appointment